måndag 4 juli 2011

Riket sprängs 1809: Sverige och Finland under Napoleonkrigen

Finska kriget 1808-1809 är kanske det mest traumatiska kriget i svensk historia, ett krig som inte bara ledde till att hela den finska rikshalvan hamnade i rysk ägo utan också i förlängningen till palatskuppen och avsättandet av kung Gustav IV Adolf den trettonde mars 1809 samt till valet av den franske officeraren och prinsen av Pontecorvo Jean Baptiste Bernadotte till kronprins.

Jan Linder berättar i Rikets sprängs 1809 om bakgrunden till kriget, hur Gustav IV Adolf ser Napoleon som ett hatobjekt och hur Sverige lockas med i en krigisk allians mot Frankrike av Storbritannien och Ryssland, för att sedan steg för steg gå igenom de händelser som ledde fram till krigsutbrottet med Ryssland och förlusten av Finland, som Rysslands fred med Frankrike, Sveriges vägran att ansluta sig till handelsblockaden mot Storbritannien och hur Ryssland som ett resultat av detta tränger in i Finland, för avslutningsvis berätta om de viktigaste delarna av finska kriget.

Riket sprängs 1809 är ingen tjock bok. Med sina cirka etthundra sidor blir den inget mer än en lätt överskådlig rapport om finska kriget, vad som utlöste detsamma och hur det utkämpades, men Linders språk är enkelt, lättsamt och fängslande. Även om sidantalet inte tillåter några djupare analyser av händelserna blir boken ändå underhållande att läsa eftersom alla viktiga detaljer och steg finns med. Letar man efter en grundlig redogörelse för kriget skall man dock se sig om efter andra böcker i ämnet, men Riket sprängs 1809 fungerar alldeles utmärkt för de som bara vill ha kunskaper om detta historiskt viktiga krig i grova drag. Boken är också rikt illustrerad , men tack och lov är inte bilderna så många att de blir störande eller inverkar negativt på läsrytmen. Kartor hjälper läsaren att förstå vilka områden Linder talar om och hur saker och ting förhåller sig till varandra, vilket är ett plus om man inte är enormt kunnig i finsk geografi.

Många känner till att finska kriget har utkämpats och att Sverige förlorade sin finska riksdel till Ryssland, men få vet hur utsatt Sverige var under kriget med hot från tre håll; Ryssland i öster, Danmark i väster och Frankrike i söder. Rikets existens var hotat och i Rikets sprängs 1809 kan även de som inte är så krigshistoriskt intresserade finna en bok där de kan förkovra sig i denna så viktiga historiska händelse utan att för den sakens skull tvingas läsa en bok på tre-fyra hundra sidor och som innehåller detaljerade uppgifter om truppstorlek och varje slag. Med det sagt är däremot bokens största styrka förmodligen det att Linders sätt att skriva om kriget väcker ett intresse hos läsaren att söka sig vidare till annan mera djupgående litteratur i ämnet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar