måndag 30 maj 2011

Kärlek och krig: revolutionen 1809

Året är 1809, Ryssland har anfallit Finland och missnöjet med den svenske kungen Gustav IV Adolf växer sig allt starkare bland landets officerare. Kriget går dåligt, hela Finland hamnar i ryssarnas händer och den svenska armén jagas tillbaka över gränsen i övre Norrland. Umeå ockuperas, ryska trupper landstiger i Roslagen och Sveriges framtid som självständig nation står på spel. En grupp officerare i Stockholm har bestämt sig; för att rädda Sverige måste kungen gripas och ersättas med någon lämpligare kandidat. Samtidigt marscherar en upprorisk armé mot huvudstaden, något som kan leda till ett fullskaligt inbördeskrig.

Det är med elegans som Anders Isaksson tar oss genom alla de steg som ledde fram till revolutionen 1809 och avsättandet av Gustav IV Adolf. Dels får vi följa gruppen av officerare i Stockholm kring Jacob Cederström och Hans Järta och deras planer på att arrestera kungen och dels får vi vi följa Georg Adlersparre och hans västra armé på marsch mot huvudstaden. Isaksson låter oss ta del i de iblandades tankar och motiv till revolutionen, citerade ur deras brev och minnesanteckningar, och vi får även veta mer om personerna, främst Adlersparre. Vem var denne officerare och tidigare publicist som plötsligt går i spetsen för en upprorsarmé? Dessutom framträder en bild av oenighet och misstro mellan upprorsmakarna i Stockholm och Adlersparre och hur de med intrigernas hjälp försöker få sin vilja igenom när den nya grundlagen skall fastslås efter revolutionen, något som upptar mer av deras uppmärksamhet än det krig mot Ryssland som fortfarande pågår - på svensk mark dessutom!

Isaksson har ett bra flyt i språket och boken blir aldrig tråkig. Med sina drygt trehundra sidor är det en bra informationskälla för den som vill veta mer om spelet bakom och efter den revolution som skakade Sverige. Här får vi inte bara veta vad männen gjorde utan också hur de tänkte och resonerade. Förlusten av Finland var ett enormt trauma för det svenska folket och Kärlek och krig: revolutionen 1809 är en bra bok för den som vill komplettera sina kunskaper om det finska kriget och dess följder - eller bara vill veta mer om hur och varför Gustav IV Adolf avsattes.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar